Konkurs

Zasady i warunki akcji

1. Organizatorem akcji „Konkurs Mami Mini Bag” zwanej w dalszej części akcją jest Oliwia Kania ul. Sikorskiego 12 63-460 Nowe Skalmierzyce, zwany w dalszej części regulaminu Taticoncept.com.

2. Czas trwania akcji od 06.07.2024 r. do odwołania.

3. W akcji doceniamy najbardziej oryginalna odpowiedz na zadanie konkursowe. Żeby wziąć udział w akcji należy napisać w komentarzu gdzie osoba biorąca udział w konkursie weźmie naszą torbę.

4. Spośród wszystkich komentarzy Komisja Konkursowa akcji, wytypowana spośród pracowników taticoncept.com, wybierze jeden najbardziej ciekawy. Jej autor(ka) otrzyma nagrodę.

5. Komentarz musi być oryginalny, nie mogą naruszać prawa, praw osób trzecich ani dóbr osobistych osób trzecich. Nie mogą też zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, nie mogą naruszać prawa do prywatności ani zawierać materiałów chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

6. Taticoncept.com będzie moderował zamieszczane komentarze sprawdzając czy spełniają one wymogi określone w ust. 6. Nagrodą w akcji jest czapka bawełniana. 

7. Taticoncept.com poinformuje zwycięzcę o wygranej w terminie do 7 dni od momentu zakończenia danego etapu. Zwycięski komentarz wraz z imieniem autorki (autora) zostanie opublikowany w mediach społecznościowych sklepu.

8. Z udziału w konkursie są wyłączeni pracownicy Taticoncept.com oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

9. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub niespełnienia wymogów regulaminu procedura wyboru zwycięzcy powtórzy się.

10. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Zwycięzcy nagrody w przypadku wygranej.

11. Dane osobowe, o których mowa w ust. 13 są niezbędne do przesłania nagrody. Nie będą one w jakikolwiek inny sposób przetwarzane niż na potrzeby rozwiązania niniejszej akcji.

12. Nagroda - bon o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.taticoncept.com zostanie przekazana zwycięzcy drogą mailową.

13. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Taticoncept.com, która w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu zgodnie z art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

14. Zostawienie komentarza nie oznacza udziału w konkursie. Aby wziąć udział w konkursie, po wystawieniu komentarza na naszego maila należy wysłać informację, że regulamin naszego konkursu jest zaakceptowany. Takie postępowanie oznacza akceptację niniejszego regulaminu, potwierdza chęć udziału w akcji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnego kontaktu w sprawie wygranej.

15. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu, a jego interpretacja należy do Taticoncept.com